החומרים הדרושים:                                   
סביבונים
צבעים אקרילים
אבני שיבוץ
דבק רב תכליתי

 
 1. צובעים 
 2. מדביקים 
  
 ומשחקים