החומרים הדרושים:                                          
מקלות רופא ג'מבו צבעוני
מחורר DP-520
דבק חם או רב תכליתי 
חוט יוטה
אטבי כביסה 45 מ"מ
מדבקות ציפורים לקישוט

 


1. נחורר את המקלות באתו המקום

 
  


2. נדביק את המקלות שחוררנו למקל שלישי כמתואר בתמונה 3
 תמונה 3
 

3. נשחיל 3 מקלות כביסה לחוט יוטא.
 
 
4. נדביק שני מקלות שישמשו כגג.
נקשור את החוטים לחורים 
ונדביק שתי ציפורים לקישוט.