מה צריך?

בריסטול של חן A5
דבק דו"צ 12 מ"מ
דבק סטיק 
מנקב צבת חור אחד
חוט איכרים


1
נדביק דבק דו צדדי בקצה רוחבו של הדף בחלק הצבעוני כמתואר בתמונה


2
נקפל את החלק עם הדבק כמתואר בתמונה


3
נקפל את הדף לחצי כמתואר בתמונה


4
נקפל שוב את הדף לחצי כמתואר בתמונה5
נפתח את הקיפולים 6
נקפל את אורכו של הדף באורך של 4.5 ס"מ כמתואר בתמונה


7
נפתח את הקיפולים ונגזור כמתואר בתמונה
8
נסיר את הנייר מהדבק שבקצה הדף ונדביק לקצה השני כמתואר בתמונה
9
נמרח דבק סטיק על 3 מתוך 4 הכנפיים שגזרנו ונקפל לפי הסדר כמתואר בתמונות
כשהכנף האחרון יהיה זה שלא מרחנו עליו דבק

10 
נחורר חורים בעזרת מנקב צבת כמתואר בתמונה11
נשחיל חוט איכרים או כל חוט אחר בחורים שחוררנו