מה צריך?
דפי סול מנצנץ A4
כפתורים
מחט
חוט רקמה
מספריים
מקל רופא ג'מבו

1
נניח מקל רופא ג'מבו על חלקו האחורי של הסול המנצנץ
ונסמן בעפרון
2
נגזור3
נקפל קצה אחד של הצמיד ונגזור באמצע
חריץ באורך 1 ס"מ  כמתואר בתמונהכך יראה החריץ כשנפתח את הקיפול


5
נשחיל חוט למחט נקשור בקצה,
נתפור את הכפתור לקצה השני של הצמיד


6
נהפוך נקשור קשר כפול ונגזור


7
הצמיד מוכן