מה צריך?
חוטים
נול מקרטון
סוגר בקליק (לא חייב)
מסקינגטייפ
מספריים

 1

נקח 7 חוטים באורך כ 60 ס"מ
 ונקשור אותם ביחד


 2
נחזיק את קצוות החוטים ונעטוף אותם במסקינגטייפ
על מנת שיהיה לנו קל להשחיל את הסוגר.
 נשחיל חלק אחד של הסוגר
כמתואר בתמונה 3
נסיר מהנול את המשולשים המיותרים
כמתואר בתמונה 4
נשחיל את החוטים לחור במרכז הנול 
כמתואר בתמונה


 5
נשחיל את החוטים לחריצים 
(מאחר ויש 8 חריצים ו7 חוטים חריץ אחד ישאר ריק)

 6

תמונה 1
 החריץ הריק כלפי מעלה 
ניקח את החוט השלישי מימין נדלג מעל שני החוטים שלפניו ונכניס אותו לחריץ הריק
(נקבל את תמונה 2)
תמונה 3 נסובב את הנול נגד כיוון השעון כך שהחריץ הריק יהיה כלפי מעלה
תמונה 4 ניקח את החוט השלישי מימין נדלג מעל שני החוטים שלפניו ונכניס אותו לחריץ הריק
(נקבל את תמונה 5)
נמשיך ככה עד שנגיע לאורך הרצוי.


7
הצמיד בתהליך נמשיך עד שנגיע לאורך הרצוי


8
הגענו לאורך הרצוי 
נשחרר את הצמיד מהנול
9
נחזיק את קצוות החוטים ונעטוף אותם במסקינגטייפ
על מנת שיהיה לנו קל להשחיל את הסוגר.
 נשחיל את החלק השני של הסוגר
כמתואר בתמונה10
משחילים את הסוגר ,קושרים את קצה הצמיד
וגוזרים את שארית החוטים


11
הצמיד מוכן