החומרים הדרושים:
חימר קל 
כדורי קלקר 3 ס"מ
ביצי קלקר 6 ס"מ                                                                             
נוצות קטנות 
עיניים זזות 


כלי עבודה :
מספריים


 1. החימר הקל מגיע בשישה צבעים ,אפשר לערבב ביניהם על מנת לקבל צבעים נוספים. ניקח הרבה לבן ומעט מאוד אדום נערבב ונקבל ורוד. . .מתחילים
 


 2. נעטוף את הביצה ואת הכדור בחימר קל.
על הכדור נשאיר חימר למקור ולכרבולת ומהביצה נאסוף את שאריות החומר.
נעצב בידיים מקור וכרבולת 
 תמונה 3


3. את המקור והכרבולת נגזור עם מספריים 
תמונה 4
 
 
4. נחבר את הראש לגוף 
תמונה 5 


 

5. נכין שני כדורים זהים ונעצב מהם כנפיים
תמונה 6 
 

6. נדביק את הכנפיים לגוף הציפור כמתואר בתמונה 7
ונקשט בעיגולים קטנים.
תמונה 7 


 7. לחלקה האחורי של הציפור ננעץ שיפוד על מנת לעשות חור ונשחיל נוצות כמתואר בתמונה 8
 תמונה 8


 8. נדביק עיניים ונניח לייבוש .