מה צריך?

סול דביק - עננים
חוטים בצבעי הקשת
מקל רופא
צבע אקרילי
מכחול
מסקינג טייפ
1. נצבע את המקל רופא בצבע אקרילי בגוון שנבחר2. נגזור חוטים באורך 40 ס"מ, 
נסדר את החוטים שלנו לפי סדר צבעי הקשת
ונדביק לשולחן באמצעות מסקינג טייפ
 כמתואר בתמונה3. נקלף את הנייר מהמדבקה4. נדביק את הענן לחוטים כמתואר בתמונה5. נהפוך את הענן כך שהחלק הדביק כלפי מעלה

  

6. נדביק ענן נוסף על החלק הדביק של הענן הקודם
ונקלף את המדבקה של הענן הנוסף 7. נדביק על המקל רופא שצבענו8. נהפוך ונפזר נצנצים על החלק הדביק שנותר באויר
 יש לנו סימניה מהאגדות