מה צריך?
סביבון עץ שטוח רוקם
1.5 מטר חוט
טוש קבוע שחור 
עפרון
תרשים 
 
1
נצבע את הסביבון בטוש קבוע2
באמצעות עיפרון 
 נסמן  בחלקו האחורי של הסביבון
את המספרים לפי התרשים3
נחזיק את הסביבון כשהמספרים לפנינו
ונתחיל להשחיל לפי סדר המספרים,
נשחיל את החוט לחריץ מספר 1
ונדביק את הקצה בדבק נייר

נכנס לחריץ 2 ואז לחריץ 3 וכך הלאה
 

נסיר את הדבק נייר 

ונקשור את הקצוותוככה הוא נראה מצידו הקדמי


חנוכה שמח