מה צריך?
דף מדבקה זוהר בחושך
צבעי חלון תוחם שחור 
שמרדף
דף נורות להדפסה
מספריים
נייר קופי
עפרון1
נדפיס את הדף,
נכניס אותו לשמרדף
ונעבור על הקוים באמצעות תחום למדבקות חלון
ונניח לייבוש
כשעתיים2
בשלב הזה 
נעתיק את הנורה לגב דף המדבקה:
נוציא את הדף מהשמרדף
נגזור נורה אחת 
נניח את המדבקה כשהחלק הזוהר כלפי השולחן
עליו נניח את נייר העתקה
ועליו את ההדפס של התמונה
נעבור עם עפרון על ההדפס3

 נגזור לפי הסימון4
נסיר את החלקים מהשמרדף
 ונצמיד אותם לנורה שגזרנו5
נגזור את הקצוות 


6

נקלף ונדביק במקום שבמהלך היום יש שמש
(כך המדבקה נטענת)
ושבלילה חשוך