1
נקפל לפי הסימון
3 בריסטולים בגודל 20.3/20.3 ס"מ  


2
על שני בריסטולים
נמרח דבק סטיק בחלק המסומן 

3
נדביק 5
נחתוך או נגזור את הדפים שהדפסנו 


6
נדביק את הדפים בעזרת דבק סטיק

7
נדביק מדבקות לקישוט

8
נקפל ונקשור בסרט